Professional Skills Tests

Най-важните характеристики на тестовете са:

  • тристъпкова система за оценка - теория, практически задания и интервю с оценяващ член на екипа ни;
  • надеждност - стартират с над 2000 въпроса и практически казуси от реалното производство, с които се оценяват кандидатите;
  • гъвкавост - системата ни позволява да предложим индивидуални тестове и задания според конкретна длъжност, ниво на знания, които изисква работодателя и спецификата на работата му и оборудването, което има;
  • постоянна актуализация - системата ни е отворена и може да бъде разширявана и подобрявана непрекъснато;

Съдържание на тестовете

Разработката на тестове за професионална оценка е нелека и отговорна работа.
Отне ни повече от 6 месеца (макар да очаквахме да е по-кратко) да разработим и създадем продукт, от който има остра нужда в бранша, но по една или друга причина липсваше.

Критериите за избор на екипа ни

Екипът от хора, които събрахме за разработката, трябваше да имат комплексни знания за процесите в печата и рекламното производство, да познават материалите и оборудването и да следят тенденциите на пазара. Трябваха ни минимум петима души, които са специалисти в различни области като материали, предпечат, офсетов, дигитален, ситопечат, довършителни процеси. Процесът е отворен и тази база от тестове ще се увеличава и разширява с помощта на още колеги, които могат да се включат.

Практиката

Освен комплексни знания обаче идва най-важната част от изискванията - практиката.
Всичките автори на тестовете, които избрахме, имат реален и дългогодишен опит в практиката. Въпросите и практическите задания са реални казуси и поръчки за печат, през които самите те са преминали и се сблъскват всеки ден. Подходът за решаването им е основан на солидни теоретични познания и много опит, придобит в практиката.

Менторите

Не само това, допитахме се за мнение и оценка на самите тестове до колеги, които нямат времето и възможността да разработват тестове, но имат достатъчно опит и знания, ръководейки сериозни печатни производства, за да могат самите те да оценят готовите тестове и да ни помогнат с насоки и съвети.

Екип

Пламен Давидов
Създател на системата за тестове като концепция и съдържание
Професионален опит: Машинен инженер по образование. Работил е като конструктор на опаковки, специалист предпечат, специализирал в чужбина поддръжка на CTP на Dainipon Screen, оператор на експонатор, оператор на дигитална машина. Над 10 години е основният двигател на портала Printguide.info и следи всички новости в областта на печата и рекламното производство.
Йордан Дервишев
Създател на онлайн системата за тестове
Магистър по телекомуникации с дългогодишен опит в екипа ни. Създател на системата за тестове, която позволява всеки тест да се генерира индивидуално с въпроси и задания от една или няколко области в печатното производство, комбинирайки различни нива на трудност според конкретна длъжност и специфика на производството. Системата е създадена така че позволява постоянната й актуализация и пригодност според различни нужди.
Мартин Новев
Тестове за предпечатна подготовка и експонация
Професионален опит: Над 10 годишен опит в областта на филмовата експонация като специалист предпечат и оператор на CTP, солидни познания в дигиталния печат, електроннитe монтажи и предпечатнaта подготовка.
Антон Даскалов
Тестове за материали за рекламно производство, офсетов и дигитален печат
Професионален опит: Има над 10 годишен опит в сферата на офестовия печат и номерацията. Опит с въвеждането на дигиталния печат в офсетово производство. Бакалавър по телекомуникации, втора специалност Икономика в Нов Български Университет.
инж. Васил Станев
Тестове за печатни технологии и довършителни процеси
Професионален опит: Инженер-технолог полиграфическо производство, полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в СССР, Украински полиграфически институт 1983 година. Създал е основните учебни програми по полиграфия в средното образование. Съавтор на Държавния образователен стандарт по полиграфия в средното образование. Преподавател в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София.
Валентин Богданов
Тестове за предпечатна подготовка, печатни технологии - офсет и флексо печат
Професионален опит: почти 20 годишен опит в коригирането на клиентски файлове, за офсетов, дълбок, флексо, сито и дигитален печат. Добър опит с електронни монтажи и експонация на филмови и пластинови експонатори.
Николай Николов
Тестове за ситопечат
Професионален опит: има над 18 години професионален опит в предпечатната подготовка и печатното производство. Занимава се със ситопечат от 12 години и е ученик, добър приятел и приемник на най-добрия и влиятелен ситопечатар в света - Мишел Каза.