СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДПЕЧАТ И ДИЗАЙН

Ню Глобал България АД

Ню Глолбал България АД с търговска марка NEPEDONI е компания водещ производител на печатни опаковки от картон и велпапе, както и новатор в конструирането и производството на еко стелажи за различни индустрии в страната и чужбина. Ситуирана в сърцето на България - Стара Загора, разполагаща с производствена и складова база на площ от 7000 кв.м. и технологично оборудване от най-висок клас. Своето успешно развитие Печатница NEPEDONI дължи на упоритата работа на своя дългогодишени екип от специалисти, за които целите на компанията са път към личностно израстване и удовлетворение.

Описание и изисквания

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Извършва техническа и предпечатна подготовка на предоставените от клиента файлове;
Обработва, нанася корекции, форматира текстове и изображения по съществуващи работни файлове;
Участва активно в разработването и проектирането на конструкции на опаковки и стелажи;
Изготвя мостри и тества прототипите на изделията;
Разработва идейни проекти по задание на клиента и участва пряко в комуникацията...

ИЗИСКВАНИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИТЕ:
Отлична компютърна грамотност и задълбочени умения в работата с Adobe Illustrator, Photoshop и/или CorelDRAW.
Опит и познания за различните видове печат, следпечатни и довършителни процеси, познаване на влаганите материали;
Нестандартно мислене и интересни творчески идеи;
Внимание към детайла;
Ориентираност към екипна работа;
Способност за работа с бързи темпове в динамична среда и отговорност за спазване на сроковете;
Умения за организиране на работата си по множество проекти едновременно

ЗА ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЕ СЧИТАТ:
Опит и задълбочени познания в предпечатната подготовка;
Висше полиграфическо образование;
Опит в създаването на дизайн на продуктови опаковки;
Владеенето на Английски, Немски и/или Френски език

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
Първоначално обучение и детайлно въвеждане в работния процес;
Дългосрочна работа в стабилна компания с утвърдени позиции на пазара;
Работа в добър и дългогодишен екип от професионалисти;
Конкурентно възнаграждение + Годишен бонус обвързан с постигнатите резултати;
Платен годишен отпуск;
Периодични обучения за надграждане на придобития опит и развиване на потенциала;
Удобно работно място.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля кандидатствайте като изпратите ваше ПОРТФОЛИО и ваша професионална АВТОБИОГРАФИЯ С АКТУАЛНА СНИМКА, в която следва да посочите:
Лични данни - Име и Фамилия; телефонен номер; имейл адрес;
Данни за професионален опит;
Данни за образование и обучение;
Лични умения, компетенции;
Езици, които владеете и ниво;
Комуникационни, организационни / управленски, професионални и други умения;
Данни за правоспособност за управление на МПС
Препоръка (ако е налична)

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Град
 • Стара Загора
Категория
 • Дизайн
 • Довършителни и облагородяващи процеси
 • Опаковки
 • Офсетов печат
 • Предпечат
Длъжност
 • Графичен дизайнер
 • Конструктор опаковки
 • Специалист предпечат
 • Технолог
Йерархия
 • Служител
Вид заетост
 • Пълен работен ден
Вид работа
 • Постоянна
Подходяща за студенти
 • Не